Blogroll

GN

Jumat, 02 Maret 2012

KENAPA MAJORITI CiNA GAGAL BERBAHASA MELAYU DGN BAIK??Kuala Lumpur, Malaysia
Bangsa Cina Malaysia Kurang Nasionalisme?

Pihak Kerajaan Persekutuan sedang menjalankan bancian di seluruh negara. Maka mulalah para petugas Kerajaan di arahkan ke seluruh pelusuk negara untuk membanci penduduk negara kita. Di kaca televisyen dan dicorong radio pula turut dimuatkan slot kempen membanci penduduk dan menyeru agar seluruh rakyat warganegara Malaysia memberikan kerja sama ke arah usaha kerajaan ini. Namun, apa yang mengejutkan, kita pasti terbaca mengenai dua respon yang berbeza dari dua pihak yang berbeza. Satu dari Datuk Wan Ramlah selaku Pesuruhjaya Banci dan Ketua Perangkawan Malaysia dan satu pihak lagi ialah akhbar-akhbar berbahasa Cina.

Posted in the Malaysia Forum http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T4V0VK7CQO3QQKU98

Menurut Datuk Wan Ramlah, rakyat berbangsa Cina adalah yang paling banyak yang tidak memberikan kerjasama kepada petugas-petugas atau wakil-wakil kerajaan yang melakukan tugas bancian di seluruh negara. Dan alasan yang paling utama atau yang terbanyak diberikan oleh mereka ialah “wa ta tau cakap Melayu ooo..” atau memberikan isyarat bahawa mereka tidak tahu berbahasa Melayu. Bila petugas bancian cuba berbicara menggunakan bahasa Inggeris, lagilah mereka tak tahu. Sebetulnya, mereka hanya tahu “berbahasa Cina”. Itu belum lagi dikira dengan sikap mereka yang melepaskan anjing dengan tujuan menghalau petugas-petugas Kerajaan berkenaan. Berpeluh jugalah mereka lari dari “najis mughallazah” tersebut!

Berikutan itu, akhbar-akhbar berbahasa Cina pula seakan-akan membalas kenyataan Wan Ramlah itu dengan menyatakan bahawa masyarakat Cina sebenarnya enggan memberikan kerjasama kepada petugas-petugas Kerajaan kerana selama ini mereka menganggap pengurusan dan petugas Kerajaan adalah lembap, tidak suka membantu dan malas. Oleh kerana itulah mereka tidak mahu memberikan kerjasama kepada kempen membanci oleh Kerajaan ini. Di salahkan pula kepada Kerajaan dan petugas-petugasnya.

Pertamanya, saya tidak melihat isu sebegini diambil kesempatan oleh mana-mana pihak untuk dipolitikkan. Ini bukan perkara politik. Ini adalah isu nasionalisma atau kebangsaan. Ini adalah isu kenegaraan. Di sinilah kita menilai mengenai isu tanggungjawab dan semangat kewarganegaraan seseorang atau setiap bangsa yang menghuni negara Malaysia ini. Ini ialah semangat 1Malaysia.

Puteraja

Dari insiden “banci penduduk” ini, kita dapati bahawakebanyakkan rakyat berbangsa Cina di Malaysia gagal berbahasa Melayu.Sedangkan Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dan bahasa yang wajib dipelajariseawal diperingkat sekolah lagi. Dari peringkat darjah satu hinggalah ketingkatan limaatau enam, Bahasa Melayu diwajibkan “lulus” sebagai tiket untuk mendapatkanSPM. Setiap hari, bahasa pertuturan rasmi di dalam Malaysiaadalah Bahasa Melayu, manakala Bahasa Inggeris pula adalah merupakan bahasakedua terpenting di Malaysia.
Namun apa yang mengecewakan ialah sikap yang ditunjukkanoleh mereka yang berstatus “wargenegara Malaysia”, lahir di Malaysia, danmembesar di Malaysia, mereka masih gagal untuk bertutur di dalam BahasaKebangsaan tersebut. Sudahlah begitu, mereka juga tidak tahu berbahasaInggeris? Apakah ini “semangat nasionalsima” yang ditunjukkan oleh bangsa Cinadi Malaysia? Kenapa bangsa ini tidak mengambil contoh beberapa tokoh berbangsamereka seperti Professor Khoo Kay Kim atau beberapa pemimpin MCA yang fasihberbahasa kebangsaan? Tidakkah mereka menghormati bahasa rasmi negara ini?Apakah ini kualiti “kewarganegaraan” yang dimiliki oleh bangsa Cina di seluruhnegara di zaman ini? Tidak semua, namun bancian Kerajaan menunjukkansedemikian. Saya terfikir, apakah masyarakat Cina yang tidak mampu berbahasaMelayu itu sebenarnya “warganegara Malaysia” atau hanya sekadar “masyarakatCina” yang di”import lari luar” dan mengabui mata Kerajaan Malaysia. Apakahpatutnya mereka diminta menunjukkan kad pengenalan mereka?
Saya pasti, tidak semua masyarakat Malaysia yangmampu membaca apa penulisan saya ini. Walaupun dberikan salinan artikel inikepada mereka, tidak pasti sama ada mereka mampu mengeja setiap perkataan yangsaya nukilkan. Namun, saya minta mereka belajar, atau jika tidak, persoalkankembali ke”warganegaraan” yang mereka miliki.
Berkenaan dengan “alasan” yang diketengahkan oleh akhbar-akhbarCina. Memang benar. Memang benar bahawa segelintir dari petugas dan pengurusanKerajaan adalah lembap, kurang membantu dan malas. Saya setuju dengan hal ini.Saya secara peribadi menyeru dan meminta kepada golongan ini agar melakukan“transfromasi” dan perubahan drastik demi memastikan kemajuan negara. Tidaksilap saya, hampir setiap minggu Menteri, Timbalan Menteri, KSU, Ketua Jabatandan sebagainya melakukan “briefing” kepada penjawat awam. Penjawat awam inidiberikan semangat pada setiap minggu. Boleh dikatakan bahawa setiap tahunpihak Kerajaan memberikan kenaikan gaji dan pangkat kepada penjawat awam. Itubelum lagi dikira dengan bonus dan penyelarasan gaji yang diberikan sebagaiinsentif untuk memotivasikan penjawat awam. Jadi, mengapa penjawat awam tidakboleh berubah kepada lebih efisien dan mengalahkan penjawat swasta?
Puteraja

Kuala Lumpur, Malaysia
           
Saya ingin bertanya. Jika benar petugas atau penjawat awamKerajaan adalah “lembap, kurang membantu dan malas”, kenapakah masyarakat Cinaini enggan untuk menjawat diri sebagai penjawat awam Kerajaan. Jika “petugasKerajaan yang ada sekarang ini” tidak bagus pada pandangan mata masyarakat Cinadi Malaysia, mengapa tidak menyertai mereka dan mengubah budaya tersebut daridalam? Sekurang-kurangnya, petugas Kerajaan berbangsa Cina boleh berkomunisakidengan masyarakat Cina yang tidak tahu berbahasa Melayu. Selesai satu masalah,bukan? Tapi, berapa sangat masyarakat Cina yang mahu menyertai penjawat awam?Boleh kira dengan jari.
Namun apa sekali pun, sikap “lembap, kurang membantu danmalas” dari petugas Kerajaan ini bukanlah satu “tiket besar” bagi rakyat Malaysia untuktidak memberikan kerjasama selayaknya kepada petugas Kerajaan. Sepatutnya,sebagai rakyat Malaysiayang memiliki status “warganegara”, individu itu mestilah memberikan kerjasamayang terbaik kepada kempen Kerajaan ini. Apatah lagi pihak Kerajaan sedang cuba untukmelaksanakan tanggungjawabnya sebagai Kerajaan. Salahkah jika kita memberikankerjasama? Sekurang-kurangnya kita melaksanakan tanggungjawab sebagaiwarganegara Malaysiadan tidak pula menyalahi undang-undang. Sikap “suka syak wasangka buruk” kepadapihak Kerajaan itu patut dibuang dari setiap lapisan individu di Malaysia.Setahu saya, pihak Kerajaan sudah banyak berubah kepada lebih berbandingperkhidmatannya pada tahun 60an dan 70an. Terutamanya kini Malaysiadibawah pentadbiran Dato’ Seri Najib Tun Razak, percapaian petugas dan penjawatawam disetiap Kemeterian Kerajaan amat dititik beratkan beliau. Jika tidak,takkanlah beliau akan meletakkan syarat dan KPI tertentu pada setiapKementerian negara kita.
Pada saya, setiap individu harus melakukan tanggungjawabnyasama ada sebagai rakyat warganegara Malaysia, mahupun sebagai petugasatau penjawat awam Kerajaan. Akhbar-akhbar berbahasa Cina pula tidak sepatutnyaberfikiran negatif dan seakan-akan beraksi sebagai “nasi tambah” untukmemburukkan keadaan. Takut nanti “nasi menjadi bubur” pula. Sepatutnya,akhbar-akhbar berbahasa Cina ini turut memainkan peranan untuk meningkatkankesedaran dan semangat nasionalisma yang tinggi di kalangan bangsa Cina diMalaysia. Dari itu, saya secara peribadi ingin menyeru agar masyarakat Cinauntuk mengubas persepsi buruk yang cubadisemaikan pihak tertentu untuk merosakkan keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia inidan mengutamakan semangat nasionalisma yang tinggi sebagai tindak balasterhadap perkara negatif diminda masing-masing.

Undang-Undang Kebahasaan Indonesia
Era globalisasi...

Dua kata inilah yang membuat orang lupa akan bahasanyasendiri akibatnya bahasa Indonesia menjadi tidak bernyawa. Masyarakat bahkanpara Petinggi Negara bila mendengar dua kata ini menjadi berubah bahasanyamenjadi sekian derajat. Dulunya bahasa yang mereka gunakan tidak separah-parahamat, sehubungan dengan adanya era globalisasi bahasanya menjadi luntur karenabahasa asing yang datang ke Indonesia.Kita lihat contoh seperti yang dilakukan oleh Presiden kita Susilo BambangYudhoyono.
Ketika Anda baca di koran, sekilas melihat tulisan openhouse. Banyak sekali kata itu di media cetak ketika hari Raya Iedul Fitri tiba.Open house yang dilaksanakan di Istana negara untuk bertatap muka secaralangsung dengan masyarakat Indonesia.Beliau sendiri pernah mendapatkan penghargaan sebagai pengguna bahasa yang baikdan benar (Kompas, Jumat, 28/10). Ternyata era globalisasi yang sederhana itumempunyai makna yang sangat berarti dan sangat luas sehingga bisa menjadipenyalahgunaan bahasa.
Adanya era globalisasi bukan menjadi hambatan untukmencintai bahasanya sendiri sebab bahasa Indonesia sudah menjadi bagian darihidup kita seperti bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa atau bahasaNasional, bahasa Indonesia merupakan jati diri kita atau ciri khas sebagaibangsa Indonesia. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan BahasaMenunjukkan Bangsa.
Filipina, Jepang, dan Perancis merupakan negara yangmencintai bahasanya sendiri. Sangat berbeda jauh sekali dengan negara Indonesia,walaupun adanya era globalisasi mereka tidak terpengaruh karena merekamempunyai kredibilitas yang sangat tinggi.
Kita ambil contoh seperti di negara Perancis.
Awal April 2003, di Hotel Flat de Douai, Paris. Hotel yangharga inapnya setingkat dengan Santika di Yogyakarta. Alif Dansya Munsyibertanya dalam bahasa Inggris yang belepotan kepada resepsionisnya. Resepsionistersebut merupakan orang Perancis asli. Ia benar-benar “tidak mau” menjawabpertanyaan beliau dengan bahasa Inggris. Ia berkata dengan amat percaya diri memakaibahasa Perancis (Bahasa Menunjukkan Bangsa).
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Perancis merupakan negarayang sangat istimewa. Lihatlah nama hotel yang ditempati beliau. Itulahbuktinya bahwa mereka mencintai bahasanya. Seandainya negara Indonesia seperti negara Perancis yang mencintaibahasanya, maka masyarakat Indonesiatidak lagi sok nginggris.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa era globalisasibukan menjadi hambatan untuk mencintai bahasanya sendiri. Ternyata di bahasaoleh ahli-ahli bahasa yang terkenal dalam seminar di Jakarta yang membahas. Mencari jalan keluardari kondisi Departemen Pendikan Nasional tengah menyusun RancanganUndang-Undang Kebahasaan. Rancangan itu berfungsi untuk melindungiUndang-Undang penggunaan bahasa Indonesia,terutama dalam situasi formal.
Sedangkan, untuk penggunaan bahasa sehari-hari di dalammasyarakat tidak diatur. Bahasa gaul, prokem, slang, dan sebagainya tidakterlalu dipermasalahkan sepanjang tidak dipakai dalam situasi formal.Penggunaan variasi bahasa-bahasa tersebut selalu ada di dalam masyarakat yangberkembang. Penggunaan bahasa itu baru dirisaukan jika digunakan oleh mediaatau dalam situasi formal.
Rancangan Undang-Undang tersebut mempunyai cakupan yangterkait dalam aspek kenegaraan seperti pembuatan nota kesepakatan, dokumenresmi negara, surat resmi, pidato kenegaraan, pengantar pendidikan, pertemuanformal, nama lembaga pemerintah / swasta, geografi karya ilmiah, notakesepahaman dalam dan luar negeri.
Cakupan lainnya meliputi nama bangunan, kawasan permukiman,informasi petunjuk produk, iklan juga akan diatur menggunakan bahasa Indonesia.Terkecuali yang merupakan lisensi dari luar. Demikian juga dengan papanpetunjuk, slogan, petunjuk lalu lintas.
Rancangan perundangan itu juga akan mengatur penguasaanbahasa Indonesia bagi orang asing dan pengantar seleksi tenaga kerja (Kompas,22/8)

Bahasa Indonesia itu penting diatur oleh Undang-Undangdikarenakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
1. Bila bahasa Indonesia tidak diatur olehUndang-Undang, masyarakat akan seenaknya menggunakan bahasa yang mereka anggapitu gaul
2. Penggunaan bahasa Indonesiayang baku harusdigunakan pada situasi formal
Menurut saya, sanksi-sanksi yang harus diberlakukan olehUndang-Undang yaitu ada dua jenis di antaranya:
1. Sanksi ringan
• Tidak boleh berbicara selama satu hari
• Membayar denda sekitar Rp 20.0000.000,00
2. Sanksi berat
Hukuman penjara selama 3,5 tahun
Mengatur penggunaan bahasa merupakan hal yang sangat sulitdikarenakan beberapa faktor yaitu, yang pertama dialek daerah masing-masingyang sangat melekat tiap individu dan yang sekarang tengah berkembang di Indonesiaadalah penggunaan bahasa gaul. Sulitnya melepaskan cara berbahasa ini diikutidengan jumlah penduduk Indonesiayang sangat besar maka akan sangat sulit bagi pemerintah untukmengimplementasikan Undang-Undang Kebahasaan ini dalam masyarakat.
Maka menurut saya sebaiknya tujuan pemerintah untuk mengaturpenggunaan bahasa ini dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya memulaipenggunaan bahasa Indonesia yang bakudalam lingkungan pendidikan dimulai dari tingkat pendidikan yang rendah. Sayamaksudkan di sini, kita melihat bahwa dalam lingkungan kampus mahasiswa yangmenggunakan bahasa Indonesia yang baku sangat jarang bahkan tidak ada, olehsebab itu Undang-Undang Kebahasaan ini sebaiknya mulai diimplementasikan dalamlingkungan pendidikan.
Perlu ditekankan pada pemerintah bila ingin membuatUndang-Undang Kebahasaan yaitu Pemerintah sendiri pun harus mengubah bahasanyabila ingin membentuk Rancangan Undang-Undang Kebahasaan. Jangan sampaipemerintah malah menghancurkan bahasa Indonesia.
Pemerintah pun harus konsekuen terhadap Undang-Undang ini.Bagaimana tidak, apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak berjalanlancar. Undang-Undang Kebahasaan yang di rancang dari bulan Agustus ternyatabelum kelar-kelar. Eh... pemerintah malah membuat Undang-Undang baru yaituUndang-Undang Guru. Memang sih tidak masuk akal dimasukkan di sini.
Menurut saya yang penting didahulukan yaitu Undang-UndangKebahasaan jadi saya mengnginkan pemerintah bahwa pemerintah harus selalumengerjakan pekerjaan yang belum selesai terpecahkan sebab bila ditunda-tundalagi penggunaan bahasa Indonenglish akan semakin marak atau akan semakin banyakyang sering menggunakannya.

Mahasiswa Fikom Unpad 2005

Tidak ada komentar:

Posting Komentar